E-SPORT

Hvad er e-sport
E-sport som er en forkortelse for electronic sport, er ikke kun spil venner spiller indbyrdes, men at man i grupper deltager i turneringer. Ligesom i andre sportsgrene, skal man være trænet og i form når man dyrker e-sport.
 
 
Bevægelse
E-sport foregår foran en pc skærm og kræver ikke meget bevægelse. Derfor kræver vi at man løber to gange om ugen udover idrætstimerne. Vi forventer at e-sport giver eleverne gode mad og drikke vaner, så de kan koncentrere sig i længere tid
 
 
Undervisning
Undervisningen byder på teori, teknik, strategi og samarbejde. Den skal lede eleverne til at være disciplinerede og styrke deres kommunikative evner. Eleverne lærer at indgå i teams, og tage ansvar. 
E-sport handler meget om at spille i hold, være social, at kunne samarbejde, kommunikation og strategi.

ESPORT (CS:GO)

CS:GO er et holdspil, der for mange kan fremstå brutalt, men som i sin grundlæggende idé handler om taktisk at udspille et modstanderhold. Som i andre holdsport opstilles et angreb/forsvar, baseret på baneudformning, mål og modstanderens forventede spil. Herfra skal bolden/bomben føres fra egen banehalvdel til modstanderens, og placeres indenfor en given ramme, for tildeling af point/sejr.
Da banerne i cs:go ikke er åbne arenaer med fuldt overblik, men i stedet byrum o.lign, kræver spillet desuden også en træning af kommunikation. For sejr er det nødvendigt at have hurtig informationsdeling ifm lokalisering af de enkelte modstandere, bomben, deres retning og formodede intention. Kun herudfra kan holdet træffe de hurtige beslutninger der skal give dem egen fordel.Valgfaget e-sport søger således at opkvalificere samarbejde, herunder udvikling af tolerance, gensidig respekt, loyalitet, anerkendelse og ligestilling af kompetencers relevans, samt rollers individuelle ansvar og hierarkiets nødvendighed.
Hertil vil der være stor vægt på holddynamik, holdånd, moral og motivation. Dette i tæt relation til læring om kommunikation, herunder betydningen af hastighed og indhold, samt terminologi og callouts.Således arbejder e-sport-valgfaget særligt med det organisatoriske perspektiv af sporten, samt hvordan læring kan overføres og opkvalificere ind og ud af faget. I denne forbindelse vil også evaluering og refleksion fylde en stor del, både for holdarbejde og individuelt.


Som repræsentanter for skolen vil vi desuden afprøve læringen ud i den online verden. Vi vil således også arbejde med den offentlige identitet som modstykke til den private, og hvordan man agerer forbillede såvel online som offline

097 ricco sh

 

LIDT OM RICCO

Med en baggrund som arkitekt, underviser og møbelsnedker, har Ricco en bred indsigt i udvikling. Ricco er stærkt passioneret for social trivsel, hvorfor såvel egne projekter som undervisning tilstræber at favne mangfoldighed, og understøtte udbyttet af forskelligheder. Med andre ord er målet altid at få 1+1 til at give 3, og sikre oplevelser der hjælper os alle til anerkendelse af kvaliteter ved det/dem vi ikke kender.

Således er også tilgangen til e-sporten funderet i et ønske om at skabe en bro mellem verdener; her online og offline. På denne måde er håbet at vi alle, også i en online tid, kan blive bedre til at omgås og værdsætte hinanden, samt møde nye bekendtskaber og være samarbejdsdygtige.