Om Phønix

Phønix Efterskole har eksisteret siden 2010 og ligger på Hjarnø i Horsens Fjord.

Vores internationale fokus gør, at

 • skolen har elever fra mange lande. Blandt andet Tyrkiet, Somalia, Libanon, Bosnien, Syrien og Pakistan.
 • du kan vælge Cambridge engelsk  som valgfag.
 • du hvert år kommer på 2-3 studieture.

 

Formål og værdigrundlag

Skolens formål er:


At fremme elevernes boglige og faglige kompetencer.


At skabe et kreativt, socialt og fagligt værested for unge, således at de får mulighed for at få udnyttet deres fulde ressourcer med henblik på at blive selvstændigt tænkende individer.


At fremme den enkelte elevs bevidsthed om egne evner og personlighed.


At bibringe de unge færdigheder således, at de kan tage ansvar for deres eget liv, at de bliver aktive, demokratisk dannede og oplyste medborgere i vores samfund, og som sådan  indgå i et demokratisk fællesskab.


At sikre at eleverne rustes bedst muligt til den stadigt stigende internationale udvikling i samfundet.


At udvikle eleverne til verdensborgere.


Skolens værdigrundlag:


Vi tror , at der ikke er mennesker der ikke kan noget, det er blot et spørgsmål om at afdække den enkeltes interesser og resurser, og give dem troen på sig selv og egne evner.


Vi tror, at hvad der har ens interesse, bliver man som oftest dygtig til, og at dygtige mennesker vil der altid være brug for.


Vi tror på det bedste i mennesket, og at alle mennesker er skab lige, og at alle har krav på at blive hørt og respekteret.


Vi er alle en del af et større demokratisk  fællesskab, og ser forskelligheden som en styrke og ikke en svaghed for fællesskabet.


Vi tror på dialogen med respekt for forskelligheden.


Vi vil derfor tilstræbe en bred elevsammensætning som mulig for derved at fremme elevernes menneskelige, mellemfolkelige og demokratiske forståelse.


Vi mener, at det væsentligste ved verdensborgerforståelsen er, at man respekterer hinanden på trods af forskelligheder, og vi tror på vigtigheden af ansvarlighed i fællesskab. 

rettighedsskole

UNICEF Rettighedsskoler har stor succes med overbevisende resultater i både England og Canada. Norge, Sverige og Danmark er stærkt på vej. 


Hvad er rettighedsskoler?


En UNICEF Rettighedsskole forener elever, forældre, lærere og andet personale i et fællesskab, der er baseret på alle de gode værdier, der står i FNs Børnekonvention. Skolen er baseret på rummelighed, respekt, tryghed, engagement og ansvarsfølelse på en meget konkret måde, så værdierne bliver mere end bare ord. Alle undersøgelser peger på, at børn, som kender deres rettigheder og forstår dem i praksis, trives og behandler hinanden med respekt og værdighed.


Eleverne ved, hvad de skal, og hvad de kan.


Eleverne bliver taget med på råd. De bliver hørt og taget alvorligt. Synes de for eksempel, at skolen er et trygt sted at være? Også toiletterne? Og cykelkælderen? Ved de, hvilke muligheder de har, hvis deres forældre skal skilles? Eller hvis deres mor eller far bliver alvorligt syg? På en UNICEF Rettighedsskole arbejder et særligt Rettighedsråd bestående af børn og voksne kontinuerligt med at forbedre vilkårerne for alle børn på skolen.


 


Læs mere om UNICEF Rettighedsskole.

Bestyrelse

Næste Generalforsamling afholdes lørdag d. 5. maj 2018, kl. 11:00-12.30.


 


 


 Vedtægter. 

Ledige stillinger

Phønix Efterskole søger snarest og gerne pr. 1. august 2017 en lærer på fuld tid. Mange fagkombinationer kan være relevante, men primært undervisningskompetence inden for et eller flere af fagene dansk, tysk og E-sport (nyt valgfag) er ønsket. Derudover kan andre fag også være interessante i forbindelse med det kommende skoleår. 


Vi søger en person, der brænder for at give eleverne bedst mulig faglighed, velfungerende sociale kompetencer samt en tryg hverdag. Du er som person en naturlig inspirator, du besidder overblik og indsigt, du er innovativ og har mod på at flytte grænser for at opnå de bedste rammer og muligheder for læring. 


Phønix Efterskole er en lille boglig efterskole, som ligger på Hjarnø (5min fra fastlandet), der sigter mod et højt faglig udbytte i skolens boglige kernefag, hvor den pædagogiske og didaktiske tilgang tager udgangspunkt i velkendte traditionelle undervisningsformer. Vi har primært tosprogede elever.


Der er tale om en fuldtidsstilling. 


Aftale om løn og ansættelsesvilkår sker ifølge gældende overenskomst.    


Er du interesseret i at vide mere, er du velkommen til at kontakte skoleleder på tlf. 7242 1903


Ansøgningsfristen er fredag d. 31. marts, og din ansøgning sender du til: vg@phoenixefterskole.dk

Karakterliste

Her kan du se skolen karakter for skoleåret 2015/2016.


 


Her kan du se 3 mdrs. overgangfrekvens til uddannelse 2015/2016. 


 

 

Årskalender


 


Årskalender 2017-2018.

Årsplan

Du kan se årsplanen her: download pdf.


 

Ordensregler

Skolens ordensregler skal understøtte trivselspolitikken. Det betyder, at vi alle skal værne om samværet med de mennesker, vi deler hverdagen med - og møde hinanden med tillid og en anerkendende tilgang. Kort sagt handler det om at vise respekt over for kammerater, lærere og andre både i tale og adfærd.


Al adfærd indendørs skal foregå roligt. • Eleverne må opholde sig i hinandens sove afsnit mellem kl. 16.00 - 19.00.

 • Slik, sodavand og chips mv. må kun medbringes i mindre mængder af hensyn til sundhed.


Møblerne. • Der må ikke ændres på indretningen af værelserne.


Såfremt en elev overtræder reglerne vil det som udgangspunkt føre til: • Fratagelse af computer/mobiltelefon.

 • Tage kontakt til forældrene, evt. indkaldelse til ekstraordinær samtale.

 • Bortvisning.


Uacceptabel opførsel: • Rygning af enhver form

 • Rusmidler af enhver form

 • Tyveri

 • Slagsmål

 • Mobning

 • Grimt sprog

Indholdsplan

Indholdsplan 2017-2018.

Faciliteter

Phønix Efterskole ligger i naturskønne omgivelser på Hjarnø.
Skolens 20.000m2 areal består af multibane, fodboldbaner, volleybaner, pejsestue, kostafdeling, undervisningslokaler, aktivitetslokaler, sauna og lektiecafé lounges. 


 


Se billeder?

Kontakt os

Vil du også være en del af vores fantastiske fællesskab, så kontakt os for flere oplysninger eller book et besøg.

+45 7242 1903

Book besøg