inklusion

På Phønix Efterskole vil vi skabe plads til mangfoldighed, til de elever med forskellige baggrund og behov. Det er vigtigt for os at alle elever får udbytte af undervisningen og deltager i fællesskabet, så alle elever får et udbytterigt år både fagligt og socialt.

inklusion

Formålet med inklusion er at give elever med særlige behov mulighed for at udvikle sig på lige fod med de øvrige elever på skolen. Vi ønsker at alle elever udvikler sig bredt, dvs. i forhold til • Faglig udvikling

 • Personlig udvikling

 • Sociale fællesskaber på og uden for skolen


 


Skolens vejleder eller kontaktlæreren vurderer elevens behov på baggrund af udtalelse fra tidligere skole eller evalueringer i starten af skoleåret. Der udarbejdes en skriftlig inklusionsplan med følgende punkter. • Grundlaget for vurdering, beskrivelse af eleven og elevens behov.

 • Beskrivelse af målsætning for eleven, inklusionstilbud og særlig tiltag.

 • Plan for evaluering.


Hvad kan vi tilbyde? • Lektiehjælp tilbydes alle hverdage efter aftensmaden. Derudover kan der aftales individuel lektiehjælp/støtte med kontaktlærer/mentor.

 • Der kan i nogle fag og perioder med niveaudelt undervisning, hvor der tages hensyn til holdstørrelse og ekstra undervisere.

 • Der kan aftales samtaler med kontaktlærer.

 • Ekstra undervisning i nogle fag i weekender.

 • Vejledning og samtaler med kontaktlærer/mentor.

 • Løbende evalueringer.